ดาวน์โหลดโปรแกรม Angry IP Scanner
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : Angryziber Software

ดาวน์โหลดโปรแกรม Angry IP Scanner สำหรับโปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณ ค้นหา IP ที่อยู่ในวง Lan หรือ Network นั้นเอง เมื่อเราค้นหาและได้ IP ทั้งหมดมาแล้ว โปรแกรมจะบอกรายละเอียดต่างๆ ของ IP นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น ( Mac , Ping , Data Tranfer , Port  และอื่นๆ)  อีกทั้งเรายังสามารถ บันทึกข้อมูลที่เราได้จากการค้นหาออกมาเก็บไว้เป็นไฟล์ ( CSV , TXT , XML ) อีกด้วย สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมต้นหา IP อยู่ แนะนำเลยค่ะ 

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

 Angry IP Scanner (or simply ipscan) is an open-source and cross-platform network scanner designed to be fast and simple to use. It scans IP addresses and ports as well as has many other features.

It is widely used by network administrators and just curious users around the world, including large and small enterprises, banks, and government agencies.

It runs on Linux, Windows, and Mac OS X, possibly supporting other platforms as well.

  • Scans local networks as well as Internet
  • IP Range, Random or file in any format
  • Exports results into many formats
  • Extensible with many data fetchers
  • Provides command-line interface

  • Over 29 million downloads
  • Free and open-source
  • Works on Windows, Mac and Linux
  • Installation not required
Vote ให้คะแนน ( คลิกที่รูปดาว )

คะแนน: 3.0/5 ( จาก 5 ท่าน)

Follow us