ดาวน์โหลดโปรแกรม Dropbox


ดาวน์โหลดโปรแกรม Dropbox
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : Dropbox Team

ดาวน์โหลดโปรแกรม Dropbox อัพเดทกันอีกแล้ว สำหรับโปรแกรม Dropbox ซึ้งเป็นโปรแกรมที่่เปรียบเสมือน Hard Driver ของเรา แต่เป็น Hard Drive ออนไลน์นั้นเอง  ที่สำคัญมีความปลอดภัยสูงและได้รับความนิยมมากในขนาดนี้ อีกทั้งเราสามารถแชร์ไฟล์หรือแบ่งปันไฟล์ที่เรา เก็บไว้ให้เพื่อนหรือคนที่เราอยากจะให้ได้อีกด้วย สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ลองเลย

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

Focus on the work that matters
Dropbox is the world’s first smart workspace. We bring all your team’s content together while letting you use the tools you love. And we help cut through the clutter, surfacing what matters most.
Say goodbye to busywork
Most “productivity” tools get in your way and constantly disrupt your flow. There’s a more enlightened way to work. Dropbox helps people be organized, stay focused, and get in sync with their teams.
File storage and sharing are just the beginning
Be organized
Bring traditional files, cloud content, Dropbox Paper docs, and web shortcuts together in one place—and work the way that works for you.
Stay focused
Personalized suggestions give you files and folders when you need them so you spend less time searching.
Get in sync
Coordinate with your team and push projects forward with the tools you use every day—all within Dropbox..0