ดาวน์โหลดโปรแกรม R-Wipe & Clean
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : R-Wipe & Clean

ดาวน์โหลดโปรแกรม R-Wipe & Clean สำหรับโปรแกรม R-Wipe & Clean เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเราทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ หรือ ช่วยเรากำจัดไฟล์ขยะๆต่างๆ ที่เกิดจากการท่องอินเตอร์นั้นเอง เพราะไฟล์เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอรเราช้า สำหรับใครที่กำลังหาโปรแกรมประเภทนี้อยู่ แนะนำเลย

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

 Disk Cleaning and Internet Privacy for Windows and Mac

R-Wipe & Clean is a complete R-Tools solution to remove useless files, free up your disk space, and clean various privacy-compromising information on your online and offline activity. This includes internet history and cookies, lists of downloaded files and opened documents, various data caches, temporary files, and many more items, created by the operating system, most contemporary internet browsers and communication programs, and by hundreds of third-party applications. It is also possible to create specific lists of traces to be cleaned for unsupported applications. All small computer cleaning and file erasing jobs can be combined into large computer cleaning tasks that can be started immediately, or at scheduled time/events.