ดาวน์โหลดโปรแกรม Hotspot Shield


ดาวน์โหลดโปรแกรม Hotspot Shield
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : Hotspot Shield

ดาวน์โหลดโปรแกรม  Hotspot Shield อัพเดทล่าสุดกันอีกแล้ว สำหรับโปรแกรม Hotspot Shield โปรแกรมที่จะช่วยให้คุณท่องอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ยังสามารถเข้าเว็บไซต์ที่โดนบล็อคได้อีกด้วย ซึ้งเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เมื่อคุณท่องอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ตจะไม่มีใครสามารถติดตามหาคุณได้เลย เพราะโปรแกรม Hotspot Shield จะช่วยซ่อน IP address ของคุณ และยังช่วยป้องกันการโดน Hack ข้อมูลจากช่องทางต่างๆได้อีกด้วย สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมประเภทนี้อยู่ แนะนำโปรแกรมนี้เลย

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

 Features and Highlights

Unblock websites - Unblock YouTube, unblock Facebook, unblock Twitter or sites at school, the library, or your office with this great free VPN. You can bypass filters and firewalls set by your network administrator to gain access to your favorite content.

Anonymous surfing - Because of privacy and security concerns, you may want to browse the Web anonymously. Hotspot Software creates an encrypted tunnel between your computer and servers to let you conduct your online activities (visit the websites you want, make online transactions, download files) anonymously, without being tracked and spied upon.

Hide your IP address - The Internet is infested with spammers, snoopers, and hackers. They silently monitor your online activities and steal your sensitive data like credit card information and passwords when you least expect it. If you connect with the app enabled, you get a new US IP address to mask your actual IP address and surf the Internet anonymously.

Private & secure browsing - VPN offers an enhanced level of security online. Whenever you connect to the Internet through HotspotShield VPN, your data, including passwords, financial transactions and instant messages, is secured and encrypted. Additionally, your personal information is hidden from web spies.

Wi-Fi security - If you browse the Internet at a public Wi-Fi hotspot like the Starbucks in your town, anyone on that network can monitor and spy on your web activities. Irrespective of where you connect from, a personal VPN secures your web browsing session and keeps your private data considerably more private.

Malware protection - It will alert you if you visit sites that are known to contain malware, and then block the site. It detects and blocks more than 3.5 million malicious, phishing and spam sites from infecting your device.