ข้อตกลงในการใช้บริการของเรา Mywareth.com

Mywareth.com ของเรามีข้อตกลงในการใช้งานดังนี้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกหรือนำข้อมูลออกจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ หรือ เนื้อหาในส่วนต่างๆ

- ทางเราไม่ขอรับผิดชอบ ต่อการใช้ซอฟแวร์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์แห่งนี้ไป

- ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซอฟแวร์ที่เราให้บริการแนะนำและดาวน์โหลด